ทุกสิ่งที่กำลังดำเนินไปตามวิถีแห่งชีวิต มันขยับไปตามดวงที่ถูกขีดมาแล้ว
ทุกสิ่งที่กำลังดำเนินไปตามวิถีแห่งชีวิต มันขยับไปตามดวงที่ถูกขีดมาแล้ว
0 Comments 0 Shares