การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

เรียนรู้ความหมายต่างๆของไพ่

ไพ่ยิปซีชุดใหญ่
ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

เลข 0 THE FOOL

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 0 THE FOOL

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 1 THE MAGICIAN

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 1 THE MAGICIAN

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 2 THE HIGH PRIESTESS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 2 THE HIGH PRIESTESS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 3 THE EMPRESS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 3 THE EMPRESS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 4 THE EMPEROR

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 4 THE EMPEROR

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 5 THE HIEROPHANT

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 5 THE HIEROPHANT

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 6 THE LOVERS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 6 THE LOVERS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 7 THE CHARIOT

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 7 THE CHARIOT

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 8 STRENGTH

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 8 STRENGTH

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 9 THE HERMIT

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 9 THE HERMIT

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 10 WHEEL OF FORTUNE

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 10 WHEEL OF FORTUNE

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 11 JUSTICE

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 11 JUSTICE

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 12 THE HANGED MAN

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 12 THE HANGED MAN

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 13 DEATH

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 13 DEATH

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 14 TEMPERANCE

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 14 TEMPERANCE

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 15 THE DEVIL

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 15 THE DEVIL

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 16 THE TOWER

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 16 THE TOWER

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 17 THE STAR

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 17 THE STAR

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 18 THE MOON

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 18 THE MOON

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 19 THE SUN

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 19 THE SUN

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 20 JUDGEMENT

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 20 JUDGEMENT

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

เลข 21 THE WORLD

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีหมายเลข 21 THE WORLD

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

ไพ่ชุดเหรียญ
ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

1 เหรียญ ACE OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 1 เหรียญ ACE OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

2 เหรียญ TWO OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 2 เหรียญ TWO OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

3 เหรียญ THREE OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 3 เหรียญ THREE OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

4 เหรียญ FOUR OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 4 เหรียญ FOUR OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

5 เหรียญ FIVE OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 5 เหรียญ FIVE OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

6 เหรียญ SIX OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 6 เหรียญ SIX OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

7 เหรียญ SEVEN OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 7 เหรียญ SEVEN OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

8 เหรียญ EIGHT OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 8 เหรียญ EIGHT OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

9 เหรียญ NINE OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 9 เหรียญ NINE OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

10 เหรียญ TEN OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 10 เหรียญ TEN OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

PAGE OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี PAGE OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KNIGHT OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KNIGHT OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

QUEEN OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี QUEEN OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KING OF PENTACLES

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KING OF PENTACLES

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

ไพ่ชุดถ้วย
ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

1 ถ้วย ACE OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 1 ถ้วย ACE OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

2 ถ้วย TWO OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 2 ถ้วย TWO OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

3 ถ้วย THREE OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 3 ถ้วย THREE OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

4 ถ้วย FOUR OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 4 ถ้วย FOUR OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

5 ถ้วย FIVE OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 5 ถ้วย FIVE OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

6 ถ้วย SIX OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 6 ถ้วย SIX OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

7 ถ้วย SEVEN OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 7 ถ้วย SEVEN OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

8 ถ้วย EIGHT OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 8 ถ้วย EIGHT OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

9 ถ้วย NINE OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 9 ถ้วย NINE OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

10 ถ้วย TEN OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 10 ถ้วย TEN OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

PAGE OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี PAGE OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KNIGHT OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KNIGHT OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

QUEEN OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี QUEEN OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KING OF CUPS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KING OF CUPS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

ไพ่ชุดดาบ
กระทู้
หัวข้อ

1 ดาบ ACE OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 1 ดาบ ACE OF SWORDS

0
0

2 ดาบ TWO OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 2 ดาบ TWO OF SWORDS

0
0

3 ดาบ THREE OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 3 ดาบ THREE OF SWORDS

0
0

4 ดาบ FOUR OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 4 ดาบ FOUR OF SWORDS

0
0

5 ดาบ FIVE OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 5 ดาบ FIVE OF SWORDS

0
0

6 ดาบ SIX OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 6 ดาบ SIX OF SWORDS

0
0

7 ดาบ SEVEN OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 7 ดาบ SEVEN OF SWORDS

0
0

8 ดาบ EIGHT OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 8 ดาบ EIGHT OF SWORDS

0
0

9 ดาบ NINE OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 9 ดาบ NINE OF SWORDS

0
0

10 ดาบ TEN OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 10 ดาบ TEN OF SWORDS

0
0

PAGE OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี PAGE OF SWORDS

0
0

KNIGHT OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KNIGHT OF SWORDS

0
0

QUEEN OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี QUEEN OF SWORDS

0
0

KING OF SWORDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KING OF SWORDS

0
0

ไพ่ชุดคฑา(ไม้เท้า)
ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

1 ไม้เท้า ACE OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 1 ไม้เท้า ACE OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

2 ไม้เท้า TWO OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 2 ไม้เท้า TWO OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

3 ไม้เท้า THREE OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 3 ไม้เท้า THREE OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

4 ไม้เท้า FOUR OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 4 ไม้เท้า FOUR OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

5 ไม้ FIVE OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 5 ไม้ FIVE OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

6 ไม้เท้า SIX OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 6 ไม้เท้า SIX OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

7 ไม้เท้า SEVEN OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 7 ไม้เท้า SEVEN OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

8 ไม้เท้า EIGHT OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 8 ไม้เท้า EIGHT OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

9 ไม้เท้า NINE OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 9 ไม้เท้า NINE OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

10 ไม้เท้า TEN OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี 10 ไม้เท้า TEN OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

PAGE OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี PAGE OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KNIGHT OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KNIGHT OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

QUEEN OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี QUEEN OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

KING OF WANDS

เรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซี KING OF WANDS

หัวข้อ: 0  |  กระทู้: 0


ฟอรัมว่างเปล่า

 

แบ่งปัน:

©ไพ่ยิปซี.com

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account